Iz općine
Iz Općine
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje potreba rada udruga u 2017. godini. Upravni odjel za društvene djelatnosti Općine Podstrana provodi procjenu rada udruga sa područja Općine Podstrana, te kao davatelj financijskih sredstava, a na osnovu procjene potreba, određuje prioritete za financiranje rada udruga i za to planira sredstva u…
51. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana   Sjednica će se održat dana 22. studenoga (utorak) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.    Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:   1.Vijećnička pitanja i odgovori, 2.Usvajanje zapisnika sa 50. sjednice Općinskog vijeća, 3.Prijedlog za donošenje IV Izmjena i…
  Očevid radi osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina položenih u K.O. Donja Podstrana i K.O. Gornja Podstrana radi potpunog izvlaštenja zemljišta u korist ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE u Splitu radi rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6142 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne poslove u Splitu, povodom…
Iz Općine nam je javljeno da će tvrtka PECTO D.O.O.  od dana 14.11.2016 godine do 18.11.2016 godine na području Općine provoditi Sustavne mjere preventivne deratizacije. Sustavna deratizacija će se provoditi rasutim i parafinskim mamcima koji će se postavljati na privatne i javne površine. Kako bi se zadane mjere provele uspješno potrebna…
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne poslove u Splitu, povodom prijedloga ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE u Splitu, R. Boškovića 22, za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Donja Podstrana i K.O. Gornja Podstrana za potrebe potpunog izvlaštenja zemljišta radi rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6142,…
Na temelju članka 33. Odluke о socijalnoj skrbi Općine Podstrana (“Sluzbeni glasnik Općine Podstrana” 09/2015) Općinski načelnik Općine Podstrana dana 31. listopada 2016. godine raspisuje:   Natječaj za dodjelu stipendija Općine Podstrana za 2017. godinu    Potrebna dokumentacija:   Prijavi па Natječaj (obrazac u privitku ) potrebno je priložiti:1. Kopiju domovnice…

NI_banner_1400x450px.jpg

SWIFT_BANNER.png