Petak, 09 Lipanj 2017 13:38

Iz HC tvrde kako svjetla na semaforu ne utječu na gužvu Istaknuto

Iz HC tvrde kako svjetla na semaforu ne utječu na gužvu Slika: Podstrana portal

Predmetno raskrižje državne ceste D8-Stobreč-TTTS ima prometno opterećenje koje prema zadnjim podatcima  iznosi  52.273 vozila PGDP-a, dok tijekom ljetnih mjeseci doseže preko 63.200 vozila PLDP-a, a što  se odnosi samo na mjerenja glavnog smjera.

 Hrvatske ceste su, obzirom na značaj predmetnog križanja, koje je jedno od važnijih na ulazu u grad Split, izradile novi signalni plan koji u potpunosti akceptira navedeno prometno opterećenje.

Obzirom na rezultate istraživanja koji su prethodili izradi signalnog plana razvidno je da se implementacijom istog ne bi se postiglo traženo  poboljšanje protočnosti predmetnim raskrižjem. Zbog toga  jedino kvalitetno rješenje je izgradnja deniveliranog raskrižja. 

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju za navedeni projekt pokrenuti postupak izrade cjelovite  projektno – tehničke dokumentacije sa ishođenjem svih alegata za građenje, te nakon toga  izvesti navedeni zahvat u prostoru. Ovaj projekt dobiva na dodatnoj važnosti kad se uzme u obzir da isti predstavlja i spojnicu sadašnje državne ceste D8 na novoplaniranu cestu Mravinci – TTTS – Omiš, odgovor je iz HC koji je stigao u našu redakciju na naš prijedlog o izmjeni regulacije crvenog svjetla na raskrižju u Stobreču. Ipak smo mišljenja kako odgovor iz HC nije zadovoljavajući te smo od njih zatražili rezultate istraživanja koji su, prema njima, prethodili izradi signalnog plana.

Ostanite s nama jer očekujemo odgovore i obecajemo kako ćemo ovo istjerati do kraja.

Kia u stranicama

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE