Podstrana

Odlukom o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta od 08. siječnja 2018.godine, (izašlo u službenom glasniku Općine Podstrana" 01/18), Općina Podstrana je objavila
JAVNI POZIV za sufinanciranje krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta na podrućju Općine Podstrana.

Poziv pročitajte u nastavku, a zahtjev za krčenje preuzmite u prilogu u .pdf formatu.

1_2018.png

2_2018.png

 

Općina Podstrana je raspisala javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2018. godini. Javni poziv je otvoren od 12. siječnja do 31. siječnja 2018. godine.

Javni poziv i zahtjev za dodjelu potpore za sadni materijal možete pogledati OVDJE.

Nova stopa prireza Općine Podstrana

U NN 121/2017. od 06.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezima općine Podstrana. Odlukom se mijenja stopa prireza sa postojećih 8% *na 10%. Odluka stupa na snagu 01.01.2018. godine.

 

izvor:podstrana.hr

Stranica 1 od 185

SWIFT_BANNER.png