Srijeda, 20 Veljača 2013 18:00

Vukovaru treba integracija, ne asimilacija

U jeku rasprava oko dvojezičnosti u Vukovaru, iz Ureda predsjednika pomirljivi tonovi: treba nam integracija, a ne asimilacija. Roditelji moraju sami birati kakve će škole pohađati njihova djeca, a posljednja istraživanja pokazuju kako ih velika većina integraciju sve više prihvaća.

S jedne strane sve glasnija protivljenja dvojezičnosti, s druge, stručna istraživanja koja pokazuju da je većina roditelja na integraciju spremna. "Većinska djeca jednako su sklona ili nesklona integraciji, dok su joj manjinska djeca sve sklonija. Kada je pak riječ o roditeljima - roditelji imaju pozitivniji stav od djece".

 

Desetogodišnje istraživanje od 2001. do 2011. kojeg je predstavila Dinka Ćorkalo Biruški obuhvatilo je uzorak od 4.800 sudionika, što djece što roditelja. Pokazuje kako je odvojeno školovanje vukovarske djece prepreka boljim odnosima jer, iako je tolerancija u porastu, a diskriminacije sve manje, odnosi među djecom i dalje su loši. "Premda se poboljšavaju, kontakti ostaju na razini poznaničkih donosa, ne dolazi do prijateljskih kontakata", dodaje Ćorkalo.

 

Rođeni Vukovarac, kako sam kaže - na privremenom radu u Zagrebu, ministar branitelja Predrag Matić Fred podvlači. "Žalosno je da se u Vukovaru djeca prijepodne igraju na igralištu, a onda se pozdravljaju jer jedna moraju ići u jednu, a druga u drugu školu", kaže Matić pa o istraživanju kratko zaljučuje: "Ti pomaci su toliko izvrsni da ćemo za 700 godina doći do zadovoljavajućih rezultata", zaključuje.

 

"Ako nam osnovni moto budu djeca, onda ćemo lako doći do tih promjena"

 

Ključ pomaka je kvalitetnije obrazovanje i školovanje, a roditelji su ti koji moraju odlučiti što je najbolje za njihovu djecu, poruka je ministra znanosti, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića. "Ako želimo kvalitetnu socijalnu integraciju moramo omogućiti da to bude jedna nova škola u kojoj će se raditi po jedinstvenom programu i da ta škola bude dostuipna svima", kaže Jovanović.

 

Prvo treba mijenjati nastavni sadržaj smatra predsjednik Vijeća općina Vukovar Dragutin Crnogorac. Integracija i jedinstvena škola za sve, za njega znači samo jedno: "Odgovorno tvrdim i stojim iza toga: oni koji žele da to nametnu kao tezu, žele da dođe do gašenja nastave na srpskom jeziku i ćirilićnom pismu po modelu A", smatra Crnogorac.

 

Promjene su potrebne, no spore su i teške oprezan je gradonačelnik Vukovara, Željko Sabo. "Ako nam osnovni moto budu djeca, onda ćemo lako doći do tih promjena", smatra Sabo.

 

A moto je i razumijevanje i zajedništvo, zaključio je predsjednik Ivo Josipović. "Većina mora razumjeti većinu i obrnuto i tu će se izgubiti one razlike koje nisu dobre. Da integraciji, ne asimilaciji", zaključuje predsjednik Josipović.

Prenosi: Index

NAJČITANIJE IZ HRVATSKA

Kia u stranicama
© 2020 Podstrana portal