Srijeda, 24 Srpanj 2013 15:16

Ministrica izmislila 'sanaciju' da na Marjanu sačuva divlju gradnju Istaknuto

U park-šumi Marjan bit će moguća legalizacija bespravne gradnje izvan građevinskih područja i bez uvođenja građevinskih zona - kazala je za "Slobodnu" ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš nakon sastanka sa splitsko-dalmatinskim županom te gradonačelnicima Splita, Makarske, Trogira i Kaštela.


- Sa splitskim gradonačelnikom Ivom Baldasarom o park-šumi Marjan smo razgovarali još u predizbornoj kampanji. Marjan će imati jednu opciju, a to je da se predlože planovi sanacije te da se kroz njih vidi mogućnost koje se kuće mogu zadržati i po kojim kriterijima, a koje ne. Znači li to uvođenje građevinskih zona u park-šumu radi legalizacije, upitali su iz Slobodne Dalmacije ministricu.

 

– Ne, građevinske zone su namijenjene za gradnju. Planovi sanacije znače da, ako imamo prostor koji je devastiran bespravnom gradnjom, kroz plan sanacije stanje ostane takvo pod kontrolom i zadržano s određenim kriterijima.

 

'Zlatan savjet'

 

Zanimljivo, ministrica Mrak-Taritaš iznijela je podatak kako se od 80.000 predanih zahtjeva u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njih oko 10 posto neće moći riješiti jer se nalaze na područjima zaštićene prirode izvan građevinskih zona i izvan tradicijskih naseobina, ili u zonama druge namjene, ili na trasama koridora. Kako se onda kuće u park-šumi Marjan, zaštićenoj zoni prirode izvan građevinske zone, mogu legalizirati kad se cijelo vrijeme dok je u Splitu na vlasti bio Željko Kerum govorilo da je to nemoguće bez ucrtavanja novih građevinskih zona?

 

Dapače, Gradsko vijeće je na isteku mandata čak donijelo jednoglasan zaključak da se ide prema nadležnome Ministarstvu sa zahtjevom o izmjeni članka 6. Zakona koji omogućuje legalizaciju, upravo kako bi se ozakonile tamošnje kuće bez smanjivanja granica park-šume ili uvođenja građevinskih zona na Marjan. No, iz Ministarstva su poručili da Zakon neće mijenjati, a nisu uputili na mogućnost planova za sanaciju o kojima sad govori ministrica. Međutim, u špici izbora Baldasar je rekao kako mu je ministrica, koja je tad došla u Split, dala "zlatan savjet" u vezi s legalizacijom na Marjanu, a on se zove "sanacija". Ministrica je tom prigodom rekla i kako podržava Baldasara kao kandidata, pa je očito njemu na sastanku dala mig koji nije dobio ni jedan drugi kandidat.

 

Karta 3

 

Naime, ministrica nam je priznala kako sanacija kao model za ozakonjenje bespravne gradnje nije predviđena Zakonom po kojem se provodi legalizacija. Model sanacije nije u Zakonu, jer nije zakonska odredba, nego prostornoplanska kategorija. Prostorni planeri moraju izići van i sagledati mogućnosti prostora, vidjeti po kojim kriterijima mogu ostati kuće i koliko njih. Da bi se legalizacija putem sanacije omogućila, mora se mijenjati planska dokumentacija, tj. GUP.

 

- To može biti osnova za izmjenu prostornog plana koji ima posebnu kartu. To je karta 3, "uvjeti i načini korištenja", gdje se kaže da je dotični prostor devastiran bespravnom gradnjom i da se to može na određeni način sanirati. Kad se izmjena prostornog plana napravi, a legalizacija je u tijeku, onda se, sukladno Zakonu o legalizaciji, mogu ozakoniti kuće. Zakon, naime, kaže da se legalizira sukladno planu koji je na snazi u trenutku donošenja rješenja - objasnila nam je ministrica Mrak-Taritaš.

NAJČITANIJE IZ HRVATSKA

Kia u stranicama
© 2018 Podstrana portal