Četvrtak, 01 Kolovoz 2019 08:59

Buduća državna cesta TTTS-Omiš prihvatljiva za okoliš i ekološku mrežu.

Buduća državna cesta TTTS-Omiš prihvatljiva za okoliš i ekološku mrežu. foto:screenshoot
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je rješenje da je državna cesta TTTS-Omiš prihvatljiva za okoliš i ekološku mrežu. Primjedbe koje su pristigle jednim dijelom su prihvaćene, djelomično prihvaćene ili odbijene ...
 
- uništenje plaža, djelomično prihvaćeno - bolja tehnička rješenja
- zbrinjavanje otpada, djelomično - nove mjere
- svjetlosno onečišćenje, prihvaćeno - nove mjere
- OS 14 kod čvora Podstrana, prihvaćeno - izmještanje
- ograđivanje za divlje životinje, djelomično - dodatne ograde
- presjecanje OPG-ova, djelomično - novi pojedinačni putevi
- razina buke, odbijeno - sve je po propisima
- studija na javnu raspravu duže vremene, odbijeno - sve po zakonu
- studija je napravljena samo radi trajektne luke, odbijeno
- uključivanje sektora za otpad, odbijeno
- obeštećenje za pojedine čaestice, odbijeno - 350 m udaljeno
- uništenje bioraznolikosti, odbijeno - sve po propisima
- promjena trase TTTS-Tugare-Omiš, odbijeno - neprihvatljivija trasa
- jedini preostali rezervat, odbijeno - nije točno
- utjecaj na kulturno povijesnu baštinu, odbijeno - predložene su sve mjere
- onečišćenje zraka, odbijeno - sve po propisima
- podzemne vode, odbijeo - sve po propisima
- gubitak poljoprivrednog zemljišta, odbijeno - trasa zahvaća većinom P3

NAJČITANIJE IZ HRVATSKA

Kia u stranicama
© 2018 Podstrana portal